VML供应商问卷调查表

各位同事:           感谢您对采购部工作的大力支持,为了更好的满足公司的采购需求,提高质量,烦请您帮助完成如下供应商问卷调查,您所提供的每一项内容和信息都会对我们日后的采购工作有着很大的帮助,也将有助于我们更好的为大家提供优质的采购服务。 您的姓名:                                     您的部门:

VML供应商问卷调查表

10题  |  8次引用

相关模板

换一换